ԻՄ ամառային

2019թ. իմ ա’մենա հիշվող օրերից են օգոստոսի 9-ից-21-ը, քանի, որ ես ընտանիքի հետ թռչել ենք

Հունաստան Ռոդոս կղզին։

Իմ համար ամևնա վար օրը ացն էր, որ մայրիկ պատժելեր ինձ։ Ամռանը ես շատ նվերներ եմ ստացել իմ քույր և եղբայրներից, Ճամփորդելու ժամանակ այցելել եմ մորաքույրերիս տուն Բելգիա։ Այնտեղից Հոլանդիա, Բրյուսել, Կյոլն և շատ շատ ճամփորդել եմ Շատ շատ կարոտել էի ընկեր Հռիփսիմե ին։Այս ամռանը շատ ուրախեր ինձ համար, քանի, որ 24-ին օգոստոսի Հայրիկս և քույրիկս ծննդյան օրը նշեցինք։ Շատ կցանկանայ մնալ իմ հարազատների մոտ Բելգիայում։

Реклама

Ծիծաղելի մարդկանց քաղաքը

Լինում է չիլինում քաղաք է լինում։ Այնտեղ այնքան ուրախ էր անցնում օրը, որովհետև շատ ծիծաղելի

բաներ էր կատարվում։ Շունիկերը հավերի նման ձայն հանում։ Կատուները թռչում էին պես թռչունների պես։ Ծիտիկները մուկ էին բռնում։ Մարդիկ ամառվա շոքին վերարկույուվ էին։ Շենքերը

շատ տարբեր ուրախ գույներով էին ներկված, վարդագույն, երկնագույն։ Ձրվեժից ջրի տեղը հոսում էր

օճար է հեղուկ։ Այդ պատճառով ամբողջ քաղաքը պղպճակներեր էր օդում։

Праверчная работа

1.Напишите слова так, чтобы получились предложения:
есть, меня, У, игрушки, новые.
умена ест новые игрушки.

У, красивая, есть, тебя, кукла.
У тебя есть красивая кукла.

меня, синяя, У, ручка, есть.
У меня есть синяя ручка.

тебя, есть, маленькая, кошка, У
У тебя есть маленькая кошка.

У, хороший, есть, меня, друг.
У меня есть хороший друг.

2.Вставьте слова мой, моя.

Это мой дом.
Это мой сестра.
Это мой друг.
Это моя кошка.
Это мой карандаш.
Это мой самолёт.

3.Измените порядок букв, найдите слово и запишите.
ДЁМ УЙЛЕ ТАРВА ПЕЧЛА СЛЕНЦО
МЁД УЛЙЕ ТРАВА ПЧЕЛА СОНЦЕ

Արաջադրանք

Երեսուն, Քառասուն,Հիսուն, Վաթսուն, Ցոթանասուն, Ութսուն, Իննսուն, Հարյուրն։

Երեսուն աղջիկները պարում են։ Ես ուն եմ Երեսուն հատ խաղալիք ուն եմ։

Ես ուն եմ Երեսուն հատ համակարգիչ։ Ես ուն եմ Քառասուն կոնֆետ։

Այս օր ես դար ում եմ Քառասուն տարեկան։ Ես ուն եմ Քառասուն հատընկերուհի։

Ես ուն եմ Հիսուն հատ գրիչ։ Ես ուն եմ Հիսուն հատ զարդեր։ Ես ուն եմ Հիսուն հատ գունավոր մատիտներ։ Ես ուն եմ Վաթսուն հատ գրչատուփ։ Ես ուն եմ Վաթսուն հատ պայուսակս։

Ես ուն եմ Վաթսուն հատ աթոր։Ես ուն եմ Ցոթանասուն հատ ռետին։ Ես ուն Եմ Ցոթանասուն հատծաղիկ